Door het ontbreken van een verkooplocatie per 31-12-2022 kunnen geen winkelactiviteiten meer worden uitgeoefend.
De leden van de Vereniging Wereldwinkel Eerbeek hebben in de Algemene Leden Vergadering van 18 april 2023 voor ontbinding van de vereniging gestemd.