Vereniging Wereldwinkel Eerbeek

 

 

JAARREKENING 2022

 

Door de huuropzegging per 31-12-2022 door de vastgoedeigenaar werd het jaar toch toch duidelijk anders dan we verwacht hadden. Vanaf de laatste twee weken van november en de gehele maand december werd met volle inzet de aanwezige voorraad verkocht.

 

BALANS Het resultaat over 2022 bedroeg € 1.176.11 negatief. Dit bedrag is tenlaste gebracht op het vermogen , zodat deze per 01-01-2023 € 40.239,86 bedraagt. De winkelvoorraad was per 31-12-2022 volledig uitverkocht mede dank zij het systeem van wekelijks oplopende kortingen. Voor de de post "Reserve afschrijving" is in het boekjaar 2022 nog geen bestemming gegeven.

 

OMZET Door de uitverkoop van de laatste winkelweken is de omzet niet vergelijkbaar met het jaar 2022. De verkoop bedroeg totaal € 34,461,25 waarvan in het jaar 2022 door de BWA een b bedrag van €1,006,42 is gerealiseerd.

 

KOSTEN De huisvestingskosten zijn mede door de energieprijzen gestegen. Hierin zijn tevens de energiekosten t/m 31-01-2023 verantwoord. In de post "vrijwilligerskosten" zijn o.a. de kosten van het bezoek "Max Havelaar"in november en enkele malen het bezoek aan resturant de "Korenmolen verantwoordelijk . De meerkosten in de " algemene kosten"komen voort uit o.a de giften t.b.v. de vluchtelingen uit Oekraine en kosten die veroorzaakt zijn door de gedwongen verkoop o.a. advertenties en opruimkosten minus de opbrengst van de inventarisverkopen.

 

Joop Nieuwenhuis

Penningmeester