ANBI  (Algemeen Nut Beogende instelling)

De Vereniging Wereldwinkel Eerbeek is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) .

RSIN 815738298 Vereniging Wereldwinkel Eerbeek

Doelstelling: KLIK HIER 

Beloningsbeleid   : Vereniging Wereldwinkel Eerbeek realiseert haar doelstelling door uitsluitend vrijwillige inzet van alle medewerkers. Niemand ontvangt enige vergoeding voor zijn of haar diensten.

Verantwoording   : het bestuur van de Vereniging Wereldwinkel Eerbeek legt jaarlijks, in het voorjaar, verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering over het gevoerde beleid en legt op dat moment de jaarrekening ter goedkeuring voor.

Verkort jaarverslag 2018, inclusief historie 2017 en 2016: